Tất cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam đều được phép xác lập quyền sở hữu đối với nhà ở trước ngày 1/7/1991 (thời điểm trước khi có Pháp lệnh Nhà ở). Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 (ngày 27/7/2006) về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.

Cũng theo nghị quyết trên, Việt kiều có thể tiếp tục cho thuê, cho mượn nhà tại Việt Nam với điều kiện phải có hợp đồng rõ ràng; trường hợp muốn lấy lại nhà phải thông báo cho bên thuê, mượn trước 6-12 tháng. Cơ quan tổ chức phải trả lại nhà cho Việt kiều có thể thực hiện theo các phương thức: trả nhà ở đang quản lý sử dụng, trả bằng nhà ở khác, trả bằng tiền hoặc Nhà nước giao đất và người nhận (Việt kiều) không phải trả tiền sử dụng đất…Người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn xác lập quyền sở hữu nhà ở cần có các giấy tờ:- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
– Giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
– Các hợp đồng cho thuê, mượn, giấy tờ thừa kế, sơ đồ nhà ở đất ở;
– Hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc của nước ngoài (trường hợp sử dụng hộ chiếu nước ngoài thì phải kèm theo giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận đăng ký kinh doanh…).

Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2006.