Tên dự án: Thiết kế kiến trúc nhà máy EIDAI Việt Nam

Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Đồng Văn- Duy Tiên- Hà Nam.

Diện tích thiết kế: 8890m2

Năm hoàn thành: 2013.

v1

Ảnh 01 : Phối cảnh tổng  thể nhà máy góc nhìn 1.

 v2

Ảnh 02 : Phối cảnh tổng  thể nhà máy góc nhìn 2.