Không gian bên dưới cầu thang có thể được sử dụng hiệu quả theo nhiều cách khác.