UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quy chế bàn giao, tiếp nhận nhà ở phục vụ di dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quy định này, nhà tái định cư phải có bản chứng nhận về chất lượng công trình xây dựng và phải được bảo hành ít nhất 12 tháng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quy chế bàn giao, tiếp nhận nhà ở phục vụ di dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quy định này, nhà tái định cư phải có bản chứng nhận về chất lượng công trình xây dựng và phải được bảo hành ít nhất 12 tháng.

Theo quy định mới, chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, thường xuyên kiểm tra tình trạng trong thời gian bảo hành, đồng thời có trách nhiệm giải quyết các vướng mắc khi giao căn hộ cho các đối tượng sử dụng. Thời hạn bảo hành công trình nhà ở không ít hơn 12 tháng kể từ ngày căn hộ đưa vào sử dụng. Ngoài ra, nếu xảy ra tình trạng hỏng hóc, chủ đầu tư phải có trách nhiệm giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công và nhà thầu cung ứng thiết bị.

Trước khi bàn giao, tiếp nhận nhà, các cơ quan chức năng phải tiến hành kiểm tra toàn diện về: Thủ tục cấp điện, nước, thoát nước, thu gom rác cho từng căn hộ. Ngoài ra, phải vận hành đồng bộ hệ thống thiết bị như: Máy bơm, thang máy, hệ thống đường ống, trang thiết bị của từng căn hộ, vấn đề bảo hành, bảo trì… Trong hồ sơ bàn giao, tiếp nhận nhà, bắt buộc phải có bản chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng nhà, cho phép đưa vào sử dụng của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân về kiểm định chất lượng xây dựng công trình.

UBND TP giao Điện lực Hà Nội chỉ đạo điện lực các quận, huyện ký hợp đồng cung cấp điện đến các căn hộ được tái định cư khi các tổ chức, hộ gia đình nhận căn hộ. Ngoài ra, UBND TP giao Sở Giao thông công chính chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành tiếp nhận các hạng mục công trình cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác thải và tổ chức thực hiện các công việc khác như: ký hợp đồng cung cấp nước sạch đến các căn hộ tái định cư và các tổ chức được giao sử dụng, tại thời điểm các hộ dân được nhận căn hộ. Cùng lúc, phải đảm bảo thoát nước kịp thời cho công trình và khu vực, thu gom rác thải…

UBND TP giao Sở Tài nguyên – Môi trường và Nhà đất chủ trì tiếp nhận nhà ở, thu tiền bán nhà, tiền thuê nhà và bàn giao nhà cho các đối tượng sử dụng. Sở này cũng có nhiệm vụ cung cấp các hồ sơ liên quan và hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ, làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (đối với trường hợp mua nhà ở) hoặc ký hợp đồng thuê nhà (đối với trường hợp thuê nhà) theo quy định. Đơn vị có trách nhiệm ký, cấp “sổ đỏ” cho các hộ dân tái định cư lại là UBND các quận, huyện.

Các công ty kinh doanh nhà trực thuộc sở phải tổ chức bộ máy dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác nhà chung cư trong thời gian 5 năm đầu trong quá trình sử dụng. Khi đã bố trí được 80% tổng số căn hộ của công trình nhà ở thì phải thành lập ban quản trị nhà chung cư, theo quy định của Bộ Xây dựng.

Về vấn đề kiểm tra tiến độ thi công và chất lượng công trình, UBND TP giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các dự án xây dựng nhà ở trong suốt quá trình triển khai dự án. Trường hợp phát hiện vi phạm, sở này được xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

Về vấn đề giá bán căn hộ, UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để thẩm định giá mua công trình nhà ở, căn hộ, trình UBND TP quyết định.