Hà Nội những năm cuối thế kỷ 19 hay là hình ảnh của Việt-Nam vào những năm 1884-1885 được thể hiện rõ qua những tấm hình của Bác Sĩ Hocquard.

blockhaus francais Grand Lac

Ðồn lính Pháp nằm phía Bắc thành Hà Nội

blockhaus francais nord Hanoi

Ðồn lính Pháp trấn tại Hồ Tây

dien KinhThien

Ðiện Kính-Thiên bị lính Pháp biến thành đồn trấn thủ

 

porte Nord dela citadelle Hanoi

Cửa Bắc thành Hà Nội, nhìn từ phía trong

vue dela citadelle de Hanoi

Cảnh thành Hà Nội nhìn từ xa (cửa Sơn Tây)

 

Cửa Bắc thành Hà Nội, nhìn từ phía ngoài

casernes tirailleurs tonkinois

Trại lính tập bên bờ hồ Hoàn Kiếm

“Cám ơn anh Trần Quang Ðông (Na-Uy) đã gửi tặng những tấm hình này.”