Sáng 21/2, phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quý Ðôn đã làm việc với Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn, UBND quận Long Biên và các sở ngành liên quan về việc triển khai GPMB dự án cầu Vĩnh Tuy và đường 5 kéo dài.

Với dự án cầu Vĩnh Tuy, công tác GPMB trên địa bàn quận Long Biên, tại phường Long Biên đã bồi thường, hỗ trợ, di chuyển toàn bộ các hộ dân có đất nông nghiệp ngoài bãi và trong đồng để phục vụ thi công dự án. Ðã tiến hành di chuyển 572 ngôi mộ trong chỉ giới GPMB của dự án vào khu nghĩa trang mới của phường với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ của 3 đợt hơn 892 triệu đồng.

Ðối với 163 hộ dân đất ở từ đê sông Hồng đến nút giao thông Thạch Bàn, UBND quận Long Biên đã ra quyết định phê duyệt 2 đợt phương án cho 74 hộ. Ðã có 69/74 hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, còn lại 5 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hội đồng GPMB quận Long Biên cũng đã họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 37 hộ dân (đợt3), trong đó diện tích đất thu hồi là 6.383 m2 với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng. Hiện, còn 52 hộ dân đất ở đang được hoàn thiện hồ sơ tiếp về xác nhận nguồn gốc sử dụng đất…

Tại phường Phúc Ðồng, số hộ nằm trong diện di chuyển là 276 hộ, UBND quận Long Biên đã tiến hành phê duyệt 3 đợt phương án và 1 phương án điều chỉnh bổ sung chính sách giao đất tái định cư. Ðã có 26/61 hộ gia đình của đợt 1 và 2 nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng… Hiện còn lại 78 hồ sơ, Ban cùng phường Phúc Ðồng tiếp tục hoàn chỉnh, lên phương án bồi thường ngay trong tháng 3/2006.

Theo kế hoạch, đến 30/4, một số việc liên quan đến GPMB sẽ phải làm xong. Trong đó: tổ chức lên phương án bồi thường, hỗ trợ trình hội đồng GPMB quận phê duyệt đối với 52 hộ dân đất ở còn lại phường Long Biên, di chuyển xong trước 30/4; tiến hành kiểm đếm các hộ dân còn lại đang canh tác trên diện tích đất nông nghiệp từ nghĩa trang phường Long Biên đến địa bàn phường Phúc Ðồng. Ðo đạc, kiểm đếm diện tích đất đai, tại 2 doanh nghiệp của Bộ quốc phòng… tiếp tục lên phương án bồi thường ở phường Thạch Bàn và Phúc Ðồng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quý Ðôn yêu cầu những trường hợp nào có diện tích đất thu hồi vượt so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có xác nhận, làm rõ hồ sơ … mới để xem xét thực hiện chính sách tiếp theo.

Ðể làm tốt công tác GPMB, tái định cư phải đi trước một bước, cụ thể: nếu là tái định cư bằng đất thì hạ tầng kỹ thuật phải đi trước, còn nếu tái định cư bằng chung cư thì phải có chung cư rồi mới lên các phương án để GPMB. UBND quận Long Biên cần khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 7 ha tại phường Long Biên để phục vụ GPMB.

Với đề nghị của quận Long Biên cho tái định cư bằng đất đối với gần 400 hộ dân nút cầu Chui (thuộc dự án đường 5 kéo dài), phó chủ tịch chỉ đạo quận phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét lại quỹ đất của địa phương và trình thành phố.

* Sáng 21/2, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức sơ kết công tác GPMB dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy trên địa bàn quận.

Ông Lâm Anh Tuấn, phó chủ tịch UBND quận cho biết: đến nay, công tác GPMB của dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy về cơ bản đã đạt tiến độ theo chỉ đạo của Thành phố. Kết quả đã GPMB được 46.540 m2 của 16 cơ quan, tập thể và 440 hộ gia đình; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 324.076 tỷ đồng. Ðồng thời giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn quận. Hiện còn khoảng 46 hộ gia đình trong diện GPMB, UBND phường Vĩnh Tuy và BQL dự án hạ tầng Tả ngạn đang tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải quyết trong tháng 3/2006.

Ông Nguyễn Văn Sửu, chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho rằng: Ðó là nhờ các đơn vị thi công, Hội đồng GPMB và nhân dân trong quận nỗ lực, khẩn trương, các ban ngành chức năng đã giải quyết tốt các chính sách đền bù, GPMB hợp tình, hợp lý. Cần phải quan tâm hơn đến các khâu thi công phần ngoài cảng Hà Nội, đường dẫn hai đầu cầu, đoạn đường Minh Khai…