Công bố – bàn giao Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các ô đất trong “Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đất xây dựng nhà ở thí điểm phục vụ công nhân tại xã Kim Chung – huyện Đông Anh — Hà Nội”.

Ngày 9/11/2006 Sở Quy hoạch – kiến trúc phối hợp với UBND huyện Đông Anh tổ chức Công bố – bàn giao Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các ô đất trong “Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đất xây dựng nhà ở thí điểm phục vụ công nhân tại xã Kim Chung – huyện Đông Anh — Hà Nội”.

kimchungqr2

Theo nội dung quyết định 173/2006/QĐ-UBND ngày 25/9/2006, Thành phố đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các ô đất ở (ký hiệu NO-01 và NO-02) trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất xây dựng nhà ở thí điểm phục vụ công nhân tại xã Kim Chung – huyện Đông Anh do Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội lập tháng 8/2006, cụ thể:

– Ô đất NO-01 có diện tích 24.216m2 với mật độ xây dựng 33,9% – tầng cao trung bình 5,03 tầng – hệ số sử dụng đất 1,71 lầ

– Ô đất NO-02 có diện tích 26.659m2 với mật độ xây dựng 30% – tầng cao trung bình 5,0 tầng – hệ số sử dụng đất 1,5 lần

Mục đích xây dựng một khu nhà ở phù hợp với yêu cầu phục vụ đời sống xã hội của công nhân trong khu vực (đặc biệt là khu công nghiệp Bắc Thăng Long), có giải pháp tổ chức loại hình và không gian nhà ở phục vụ cho công nhân thuê

điều chỉnh cục bộ quy hoạch này được công bố và bàn giao cho Chính quyền huyện Đông Anh, UBND xã Kim Chung là cơ sở pháp lý để lập dự án đàu tư xây dựng, làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch, đáp ứng tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.