Tên dự án: Thiết kế cơ sở tổ hợp công trình viện IMI

Địa điểm xây dựng: 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chủ đầu tư: Viện máy và dụng cụ công nghiệp IMI

Tổng diện tích đất: 12.180 m2

Diện tích đất xây dựng công trình: 11.802 m2

Năm hoàn thành: 2006.

 01

Ảnh 01: Phối cảnh tổng thể tổ hợp công trình

 02

Ảnh 02: Phối cảnh trụ sở làm việc viện IMI

 03

Ảnh 03: Phối cảnh hạng mục công trình N4+ N5

Dự án quy hoạch tổng mặt bằng viện IMI được bộ công nghiệp phê duyệt năm 2006 bao gồm các hạng mục:

– Tòa nhà trụ sở viện (11 tầng)

–  Các văn phòng đại diện và cơ sở đào tạo (27 tầng)

–  Tòa nhà trụ sở các công ty thành viên (11 tầng)

– Nhà thí nghiệm môi trường (5 tầng)

– Trung tâm dịch vụ đào tạo (3 tầng).