Arles là thành phố của những đền đài. Những ngôi đền ở đây gắn liền với lịch sử hình thành của thời La Mã cổ đại và mãi tồn tại mà không hề bị mai một theo thời gian.

Xem hình

Arles là một thành phố cổ hình thành từ một thương cục hải ngoại do người Hy Lạp lập nên. Ðến thời Hoàng đế Julius Caesar(năm 46 Tr.C.N) nó trở thành một trung tâm quan trọng của La Mã, nó có vai trò lớn về tôn giáo và là nơi nghị hội. Qua bao thăng trầm của lịch sử, Arles còn giữ được nhiều đền đài cổ kính. Nhà thờ thánh Prôphime(thế kỷ XI) với các cửa kính, hành lang, đầu cột theo trường phái La Mã Provence. Nhà thờ cổ Thánh Annơ có cả một bảo tàng. Thị sảnh thế kỷ XVII do Mansa vẽ kiểu. Ðáng kể nữa là di tích thành cổ La Mã, nhà hát cổ thế kỷ thứ I(đã bị phá huỷ), mộ địa thời kỳ La Mã. Ðấu trường thế kỷ XI, xây hình tròn, có bậc ngồi từ cao xuống thấp, xung quanh có các công trình đồ sộ… Lịch sử:Là thành phố trung tâm quan trọng của xứ La mã. Arles liên tiếp bị những người Vydigốt rồi Saradanh xâm chiếm và đến năm 879 là kinh đô của Vương quốc Arles. Sang thế kỷ XII-XIII nó thuộc Vương triều các Bá tước Cađalăng Arles có quyền tự trị khá rộng lớn kéo dài đến năm 1251. Ðó là thời gian nó cũng như những thành phố khác của Provence thuộc sự thống trị của dòng họ Aijon…