1. Phố: Đê sông Đuống (đường gom chân đê). Đoạn từ đê sông Hồng đến cầu Phù Đổng. Giá đất ở: VT1: 4.000.000 , VT2: 3.120.000 , VT3: 2.800.000 , VT4: 2.500.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.566.000 , VT2: 1.221.000 , VT3: 1.096.000 , VT4: 979.000

2. Phố: đê sông Hồng (đường gom chân đê) . Đoạn từ đê sông Đuống đến phố Tư Đình. Giá đất ở: VT1: 6.000.000 , VT2: 4.550.000 , VT3: 4.140.000 , VT4: 3.600.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 2.349.000 , VT2: 1.781.000 , VT3: 1.621.000 , VT4: 1.409.000. Đoạn từ phố Tư Đình đến hết địa phận Long Biên. Giá đất ở: VT1: 5.000.000 , VT2: 3.850.000 , VT3: 3.500.000 , VT4: 3.050.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.958.000 , VT2: 1.507.000 , VT3: 1.370.000 , VT4: 1.194.000.

3. Phố: Đức Giang. Đoạn từ Ngô Gia Tự đến nhà máy hoá chất Đức Giang. Giá đất ở: VT1: 14.000.000 , VT2: 9.450.000 , VT3: 8.200.000 , VT4: 7.280.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 5.481.000 , VT2: 3.700.000 , VT3: 3.210.000 , VT4: 2.850.000. Đoạn từ phố nhà máy hoá chất Đức Giang đến đê sông Đuống. Giá đất ở: VT1: 10.000.000 , VT2: 7.200.000 , VT3: 6.500.000 , VT4: 5.600.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 3.915.000 , VT2: 2.819.000 , VT3: 2.545.000 , VT4: 2.192.000.

4. Đường đi Đền Ghềnh. Đoạn từ đê sông Hồng (chân cầu Chương Dương) đến Cầu Phao cũ. Giá đất ở: VT1: 5.000.000 , VT2: 3.850.000 , VT3: 3.500.000 , VT4: 3.050.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.958.000 , VT2: 1.507.000 , VT3: 1.370.000 , VT4: 1.194.000

5. Đường giữa khu tập thể Diêm và Gỗ. Đoạn từ Cổng KTT Diêm và Gỗ đến cuối đường. Giá đất ở: 5.000.000 , VT2: 3.850.000 , VT3: 3.500.000 , VT4: 3.050.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.958.000 , VT2: 1.507.000 , VT3: 1.370.000 , VT4: 1.194.000.

6. Đường Thạch Bàn. Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến UBND phường Thạch Bàn. Giá đất ở: VT1: 9.000.000 , VT2: 6.550.000 , VT3: 5.940.000 , VT4: 5.130.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 3.524.000 , VT2: 2.564.000 , VT3: 2.326.000 , VT4: 2.008.000. Đoạn từ UBND phường Thạch Bàn đến đê sông Hồng. Giá đất ở: VT1: 7.000.000 , VT2: 5.250.000 , VT3: 4.760.000 , VT4: 4.130.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 2.741.000 , VT2: 2.055.000 , VT3: 1.864.000 , VT4: 1.617.000

7. Đường vào Bắc Cầu. Đoạn từ đê sông Đuống đến hết Bắc Cầu 2. Giá đất ở: VT1: 4.000.000 , VT2: 3.120.000 , VT3: 2.800.000 , VT4: 2.500.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.566.000 , VT2: 1.221.000 , VT3: 1.096.000 , VT4: 979.000

8. Đường vào Ngọc Thụy – Gia Quất. Đoạn từ đê sông Hồng đến ngõ Hải quan. Giá đất ở: VT1: 5.000.000 , VT2: 3.850.000 , VT3: 3.500.000 , VT4: 3.050.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.958.000 , VT2: 1.507.000 , VT3: 1.370.000 , VT4: 1.194.000

9. Đường vào Thạch Cầu. Đoạn từ đê sông Hồng đến Thạch Cầu. Giá đất ở: VT1: 4.000.000 , VT2: 3.120.000 , VT3: 2.800.000 , VT4: 2.500.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.566.000 , VT2: 1.221.000 , VT3: 1.096.000 , VT4: 979.000.

10. Đường vào Tình Quang. Đoạn từ đê sông Đuống đến Tình Quang lên đê. Giá đất ở: VT1: 4.000.000 , VT2: 3.120.000 , VT3: 2.800.000 , VT4: 2.500.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.566.000 , VT2: 1.221.000 , VT3: 1.096.000 , VT4: 979.000.

11. Đường vào Trung Hà . Đoạn từ đê sông Hồng đến hết thôn Trung Hà. Giá đất ở: VT1: 5.000.000 , VT2: 3.850.000 , VT3: 3.500.000 , VT4: 3.050.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.958.000 , VT2: 1.507.000 , VT3: 1.370.000 , VT4: 1.194.000

12. Đường vào Z133 (ngõ 99). Đoạn từ Đức Giang đến Z133 Giá đất ở: VT1: 10.000.000 , VT2: 7.200.000 , VT3: 6.500.000 , VT4: 5.600.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 3.915.000 , VT2: 2.819.000 , VT3: 2.545.000 , VT4: 2.192.000

13. Phố: Long Biên 1,2. Đoạn từ cầu Long Biên đến Ngọc Lâm. Giá đất ở: VT1: 15.000.000 , VT2: 9.750.000 , VT3: 8.400.000 , VT4: 7.500.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 5.873.000 , VT2: 3.817.000 , VT3: 3.289.000 , VT4: 2.936.000

14. Phố: Ngô Gia Khảm. Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Ngọc Lâm. Giá đất ở: VT1: 17.000.000 , VT2: 10.700.000 , VT3:9.100.000 , VT4:8.200.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1:6.656.000 , VT2:4.189.000 , VT3:3.563.000 , VT4:3.210.000

15. Phố: Ngô Gia Tự. Đoạn từ đầu đường đến cuối đường. Giá đất ở: VT1: 15.000.000 , VT2: 9.750.000 , VT3: 8.400.000 , VT4: 7.500.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 5.873.000 , VT2: 3.817.000 , VT3: 3.289.000 , VT4: 2.936.000

16. Phố: Ngọc Lâm. Đoạn từ đầu đường Ngọc Lâm đến Nguyễn Văn Cừ. Giá đất ở: 18.000.000 , VT2: 11.200.000 , VT3: 9.400.000 , VT4: 8.500.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 7.047.000 , VT2: 4.385.000 , VT3: 3.680.000 , VT4: 3.328.000

17. Phố: Nguyễn Sơn. Đoạn từ Ngọc Lâm đến sân bay Gia Lâm Giá đất ở: 18.000.000 , VT2: 11.200.000 , VT3: 9.400.000 , VT4: 8.500.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 7.047.000 , VT2: 4.385.000 , VT3: 3.680.000 , VT4: 3.328.000

18. Phố: Nguyễn Văn Cừ. Đoạn từ cầu Chương Dương đến Cầu Chui. Giá đất ở: VT1:22.000.000 , VT2: 12.900.000 , VT3:10.800.000 , VT4: 9.700.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 8.613.000 , VT2: 5.050.000 , VT3:4.228.000, VT4:3.798.000

19. Phố: Nguyễn Văn Linh. Đoạn từ Cầu Chui đến cầu Bây. Giá đất ở: 12.000.000 , VT2: 8.450.000 , VT3:7.550.000 , VT4:6.480.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1:4.698.000 , VT2:3.308.000 , VT3:2.956.000 , VT4:2.537.000

20. Phố: Nguyễn Văn Linh . Đoạn từ Cầu Bây đến hết địa phận quận Long Biên. Giá đất ở: VT1: 10.000.000 , VT2: 7.200.000 , VT3: 6.500.000 , VT4: 5.600.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 3.915.000 , VT2: 2.819.000 , VT3: 2.545.000 , VT4: 2.192.000

21. Phố Bồ Đề . Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Ao di tích. Giá đất ở: VT1: 13.000.000 , VT2: 9.100.000 , VT3: 8.000.000 , VT4:6.890.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1:5.090.000 , VT2:3.563.000 , VT3: 3.132.000 , VT4: 2.697.000. Đoạn từ hết ao di tích qua UBND phường Bồ Đề đến đê sông Hồng. Giá đất ở: VT1: 11.000.000 , VT2: 7.800.000 , VT3: 7.040.000 , VT4:6.050.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 4.307.000 , VT2: 3.054.000, VT3: 2.756.000 , VT4: 2.369.000.

22. Phố: Hoa Lâm. Đoạn từ Ngô Gia Tự (ngõ 170) đến KĐTM Việt Hưng. Giá đất ở: VT1: 11.000.000 , VT2: 7.800.000 , VT3: 7.040.000 , VT4:6.050.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 4.307.000 , VT2: 3.054.000, VT3: 2.756.000 , VT4: 2.369.000.

23. Phố: Lệ Mật . Đoạn từ đầu đường đến cuối đường. Giá đất ở: VT1: 11.000.000 , VT2: 7.800.000 , VT3: 7.040.000 , VT4:6.050.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 4.307.000 , VT2: 3.054.000, VT3: 2.756.000 , VT4: 2.369.000.

24. Phố: Tư Đình. Đoạn từ đê sông Hồng đến đơn vị A45. Giá đất ở: VT1: 5.000.000 , VT2: 3.850.000 , VT3: 3.500.000 , VT4: 3.050.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 1.958.000 , VT2: 1.507.000 , VT3: 1.370.000 , VT4: 1.194.000

25. Phố: Sài Đồng . Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Cty nhựa Tú Phương. Giá đất ở: VT1: 10.000.000 , VT2: 7.200.000 , VT3: 6.500.000 , VT4: 5.600.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 3.915.000 , VT2: 2.819.000 , VT3: 2.545.000 , VT4: 2.192.000

26. Phố: Trường Lâm. Đoạn từ Ngô Gia Tự đến bệnh viện Đức Giang. Giá đất ở: VT1: 13.000.000 , VT2: 9.100.000 , VT3: 8.000.000 , VT4:6.890.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1:5.090.000 , VT2:3.563.000 , VT3: 3.132.000 , VT4: 2.697.000.

27. Phố: Vũ Xuân Thiều . Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Cống Hàm Rồng. Giá đất ở: VT1: 10.000.000 , VT2: 7.200.000 , VT3: 6.500.000 , VT4: 5.600.000; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 3.915.000 , VT2: 2.819.000 , VT3: 2.545.000 , VT4: 2.192.000

28. Phố: Vũ Xuân Thiều kéo dài. Đoạn từ cuối Vũ Xuân Thiều (TT Sài Đồng) lên đê sông Đuống. Giá đất ở: VT1: 7.000.000 , VT2: 5.250.000 , VT3: 4.760.000 , VT4: 4.130.000 ; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: VT1: 2.741.000 , VT2: 2.055.000 , VT3: 1.864.000 , VT4: 1.617.000