UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các hộ gia đình tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định này, giá bán căn hộ được tính theo vị trí đất, được chia thành các khu vực 1,2,3 và 4. Khu vực 1 là các vị trí nằm ở khu vực trung tâm thành phố đến đường vành đai 2; khu vực 2 là các vị trí nằm từ đường vành đai 2 đến đường vành đai 3 và các xã Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm (trừ các khu vực còn lại của huyện Từ Liêm và quận Long Biên);

khu vực 3 là các vị trí thuộc quận Long Biên, phần còn lại của huyện Từ Liêm và các vị trí thuộc quận Hoàng Mai nằm ngoài đường vành đai 3; khu vực 4 là các vị trí còn lại. Đối với các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định ban hành chính sách và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt.