Bộ Xây dựng vừa ban hành chỉ thị mới hướng tới việc đơn giản hóa quy trình cấp phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Hiện nay, chính việc cấp phép phiền hà, chậm trễ… đã dẫn đến tình trạng xây dựng không phép, sai phép tràn lan.

Chỉ thị của Bộ nêu rõ, thời gian qua, công tác cấp giấy phép xây dựng đã được đẩy mạnh, số giấy phép xây dựng được cấp năm sau tăng hơn năm trước. Tuy nhiên, một số địa phương đã tự đặt thêm các thủ tục ngoài quy định; triển khai công tác cấp phép xây dựng chậm trễ; việc kiểm tra thực hiện xây dựng theo giấy phép và quản lý trật tự xây dựng còn bị buông lỏng, xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm minh.

mat-tien-nha-pho-2

Gần đây, tình trạng xây dựng sai phép, không phép vẫn còn diễn ra và có chiều hướng tăng cả về số lượng và quy mô xây dựng, gây ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường đô thị. Thậm chí đã xảy ra các sự cố nghiêm trọng thiệt hại về người và của gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục những tồn tại đó, Bộ xây dựng chỉ đạo “thoáng” hơn trong cấp phép, theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng tỷ lệ công trình được cấp phép. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân yêu cầu rà soát lại các quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn theo đúng các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; bãi bỏ các quy định trái pháp luật, gây phiền hà cho người xin giấy phép.

Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phiền hà trong việc xác nhận giấy tờ hợp pháp về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh việc cấp phép xây dựng.

Về công tác quy hoạch, Bộ chỉ đạo đầu tư nguồn lực để đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, bảo đảm quy hoạch xây dựng phải được đi trước một bước làm cơ sở cho việc cấp phép xây dựng. Đồng thời, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị phải được công bố, công khai và giám sát xây dựng theo đúng quy hoạch đã công bố.

Ngoài ra, trách nhiệm cụ thể của cơ quan cấp phép, chủ đầu tư công trình, nhà thầu thi công, thanh tra xây dựng cũng được quy định cụ thể trong chỉ thị này.