Với kinh nghiệm thiết kế nhà và lập bản vẽ xin phép xây dựng từ năm 2003. Hiểu rõ và nắm vững các quy định về cấp giấy phép xây dựng (như Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về cấp giấy phép xây dựng hay Thông tư 10/2012/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng) và các quy định về thiết kế kiến trúc trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn nội đô thị (như thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh) và các vùng xung quanh.

Chúng tôi sẽ giúp bạn có một  bản vẽ xin phép xây dựng theo đúng Quy hoạch của từng Quận, Huyện và tận dụng tối đa diện tích, số tầng xây dựng. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho bạn hiểu rõ những phần được phép xây dựng hay sửa chữa mà không vi phạm quy chế xây dựng. Việc này giúp bạn đỡ tốn thời gian trong việc xin cấp phép xây dựng.

mien phi tu van
Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng hãy liên hệ với WEDO hoặc gọi đến số Hotline: 083 889 6767.

Các hồ sơ yêu cầu trong Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và chi phí thiết kế xin phép xây dựng:

VỚI HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP XÂY MỚI

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ((theo mẫu) tùy theo dạng công trình và được xin từ ủy ban nhân quận, huyện quản lý hoặc sở xây dựng;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm (phần chúng tôi sẽ thực hiện cho bạn):

– Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

– Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

– Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 – 1/200.

* Đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề của đơn vị thiết kế (của công ty chúng tôi)

* Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng và tầng hầm của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

Chi phí thiết kế xin phép xây dựng trường hợp xây dựng mới:

1. Bản vẽ xin phép xây dựng: 12.000 đồng/m2 (mười hai nghìn đồng/m2 xây dựng)

  • Với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 2.000.000 đồng thì được giá trị được tính là 2.000.000 đồng/hồ sơ.
  • Với hợp đồng có diện tích xây dựng > 1000m2 giá trị sẽ thay đổi tùy loại công trình.

2. Phần biện pháp thi công tầng hầm: với các công trình có tầng hầm chi phí sẽ thương lượng tùy vào quy mô xây dựng và vị trí xây dựng.

VỚI HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở (theo mẫu);

b. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng công trình;

c. Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư­ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo. (phần chúng tôi sẽ thực hiện cho bạn)

d. Báo cáo thẩm tra thẩm định móng cũ của công trình. (báo cáo thẩm định của công ty thứ 3 có năng lực theo quy định của pháp luật)

e. Ảnh chụp (10×15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;

Chi phí thiết kế xin phép xây dựng trường hợp sửa chữa, cải tạo:

1. Phần bản vẽ xin phép xây dựng: 24.000 đồng/m2 (hai mươi tư nghìn đồng/m2 xây dựng)

  • Với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 2.000.000 đồng thì được giá trị được tính là 2.000.000 đồng/hồ sơ.
  • Với hợp đồng có diện tích xây dựng > 1000m2 giá trị sẽ thay đổi tùy loại công trình.

2. Phần biện pháp thi công tầng hầm: với các công trình có tầng hầm chi phí sẽ thương lượng tùy vào quy mô xây dựng và vị trí xây dựng.

3. Phần báo cáo thẩm định kết cấu móng: 24.000 đồng/m2 (hai mươi tư nghìn đồng/m2 xây dựng)

  • Với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 2.000.000 đồng thì được giá trị được tính là 2.000.000 đồng/hồ sơ.
  • Với hợp đồng có diện tích xây dựng > 1000m2 giá trị sẽ thay đổi tùy loại công trình.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng trọn gói của chúng tôi.