Ngày 11-7, các ban ngành Xây dựng, Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã công bố các biện pháp nghiêm khắc nhằm chống lại những hoạt động bất thường trong lĩnh vực mua bán bất động sản.

Theo thông tri này, toàn bộ những nhà kinh doanh bất động sản vi phạm các qui tắc nhà nước ban hành sẽ bị rút giấy phép hoạt động. Các chính quyền địa phương được lệnh tăng cường giám sát thị trường bất động sản và công bố lên mạng ngay tức khắc những thông tin liên quan đến các vụ chuyển nhượng bất động sản.

Việc kiểm soát cũng được đẩy mạnh trong lĩnh vực quảng cáo và triển lãm địa ốc. Ngoài ra, các nhà kinh doanh, môi giới bất động sản từng có tì vết sẽ không có quyền tham gia loại hình hoạt động này. Bên cạnh đó, các cơ quan địa ốc vi phạm luật như rao bán một căn hộ chưa hoàn chỉnh cũng sẽ bị trừng phạt.

Bên cạnh đó, chính quyền đang xem xét mức thuế áp dụng cho bất động sản theo chiều hướng cho phép kéo giảm giá địa ốc trong năm tới. Theo ước tính của các chuyên viên địa ốc, giá bán các căn hộ gồm 60% các sắc thuế bất động sản và lợi nhuận của các nhà kinh doanh trong khi giá trị thực chỉ chiếm 40%. Điều này có nghĩa là người mua một căn hộ phải gánh từ 30 – 40% các loại tiền thuế khác nhau.