Bạn Hoàng Anh Dũng – Cao Bằng hỏi:

Tôi là giám đốc một bệnh viện, tôi được giao là chủ đầu tư xây dựng các công trình của bệnh viện, tôi muốn được biết, nếu trong quá trình xây dựng công trình xảy ra sự cố được xác nhận là do lỗi của thiết kế, bên thi công có báo lại lỗi này cho tôi trước khi thi công. Vậy tôi có chịu trách nhiệm gì nếu xảy ra sự cố thi công không?

WEDO phúc đáp!

Bạn Hoàng Anh Dũng thân mến!

WEDO xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo khoản 2 điều 57 của Luật xây dựng có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với việc thiết kế công trình xây dựng. Do vậy, mặc dù bạn là giám đốc bệnh viện tuy không có chuyên môn về xây dựng, nhưng với tư cách là chủ đầu tư bạn vẫn phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình xây dựng, cụ thể theo các trường hợp sau đây:
– Chọn nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế không đủ điều kiện năng lực theo quy định.
– Đề ra nhiệm vụ thiết kế, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ thiết kế không chuẩn xác, nghiệm thu hồ sơ thiết kế không đúng quy định.
– Trong quá trình xây dựng, nếu lỗi của thiết kế được nhà thầu, giám sát thi công phát hiện và thông báo, nhưng bạn giải quyết chậm hoặc không xử lý.
Tuy nhiên, nếu sự cố gây ra do cố tình vi phạm vì vụ lợi cá nhân, gây thiệt hại lớn thì bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chúc bạn có được công trình xây dựng đạt chuẩn, và đừng quên chú ý đến các điều kiện an toàn của công trình.