Giá vật liệu xây dựng ngày 09/02/2006
(Kèm theo Thông báo liên sở số:01/2006/TBVL-LS ngày 30 tháng 12 năm 2005)
(Thực hiện từ 1/1/2006, chưa có thuế VAT)
Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đông Anh

Tôn kim loại các màu

121

Vuông loại DA-SIMDKEN dày 0,42mm

76.000 đ/m2

122

Vuông DA-SPADEKEN dày 0,42mm

77.000 đ/m2

123

Vuông DA-MUDEK dày 0,42mm

78.000 đ/m2

124

DA-TILEN dày 0,42mm

80.000 đ/m2

125

Vuông loại DA-SIMDKEN dày 0,45mm

78.000 đ/m2

126

Vuông DA-SPADEKEN dày 0,45mm

79.000 đ/m2

127

Vuông DA-MUDEK dày 0,45mm

80.000 đ/m2

128

DA-TILEN dày 0,45mm

82.000 đ/m2

129

Vuông loại DA-SIMDKEN dày 0,47mm

82.000 đ/m2

130

Vuông DA-MUDEK dày 0,47mm

84.000 đ/m2

131

DA-TILEN dày 0,47mm

86.000 đ/m2

132

Vuông DA-MUDEK dày 0,49mm

86.000 đ/m2

 

Phụ kiện

 
 

(kim loại màu các loại úp nóc+máng nước+ốp diềm+xối)

 

133

Khổ rộng 400mm

34.000 đ/m

134

Khổ rộng 450mm

38.000 đ/m

135

Khổ rộng 600mm

44.000 đ/m

136

Vít 50mm

857 đ/cái

Tôn mạ kẽm

138

Vuông DA-MUDEK dày 0,45mm

75.000 đ/m2

139

Vuông DA-MUDEK dày 0,47mm

77.000 đ/m2

140

Vuông DA-MUDEK dày 0,50mm

80.000 đ/m2

  Sản phẩm tấm lợp AUSTNAM  
 

Tấm lợp Austnam không vít (A-Lok) có màu

 

141

Alok dày 0,47 mạ nhôm kẽm

133.333 đ/m2

142

Alok dày 0,47 mạ kẽm

118.095 đ/m2

 

Tấm lợp Austnam mạ nhôm kẽm các màu

 

143

AS 880 sóng vuông (12 sóng) dày 0.53mm

123.800 đ/m2

144

ATEK 1000, sóng vuông công nghiệp(6 sóng),dày 0,53mm

121.900 đ/m2

 

Tấm lợp Austnam mạ nhôm kẽm các màu

 

145

AS 880 sóng vuông (12 sóng) dày 0.47mm

114.300 đ/m2

146

ATEK 1000, sóng vuông công nghiệp(6 sóng),dày 0,47mm

112.380 đ/m2

Tấm lợp Austnam chống nóng,chống ồn,các màu- APU

147

APU vuông 11 sóng,khổ 1070 mm,dày0.45mm

161.905 đ/m2

148

APU vuông 11 sóng,khổ 1070 mm,dày0.42mm

156.190 đ/m2

 

Tấm lợp Austnam trắng bạc mạ nhôm kẽm

 

149

AC sóng vuông (12 sóng) dày 0,47mm

94.285 đ/m2

150

AKsóng vuông 6 sóng dày 0,47mm

94.285 đ/m2

Tấm lợp Austnam mạ kẽm AC12 và AK106 các màu

 

151

AC12 và AK106 sóng vuông dày 0.45mm

94.285 đ/m2

152

AC12 và AK106 sóng vuông dày 0.42mm

88.571 đ/m2

Tấm lợp Austnam sóng ngói các màu (A-Tile)

153

Sóng ngói các màu ,dày 0.45mm

100.000 đ/m2

154

Sóng ngói các màu ,dày 0.42mm

94.285 đ/m2

Tôn lấy sáng

155

Tôn lấy sáng khổ 1000 vuông 12 sóng

114.286 đ/m2

156

Tôn lấy sáng khổ 1065 vuông công nghiệp 6 sóng

114.286 đ/m2

Phụ kiện

Các tấm ốp tôn màu

157

AS880/ATEK dày 0.47mm khổ 400mm

38.762 đ/m

158

AS880/ATEK dày 0.47mm khổ 600mm

57.619 đ/m

159

Vít bắt vào xà gồ thép

952 đ/chiếc

160

Đai bắt tôn ALOK

4.286 đ/chiếc

Sản phẩm của công ty BLUE SCOPE LYSAGHT VN (BHP)

161

Tấm lợp Ecodek *mạ nhôm kẽm,G550,dày 0.45mm,khổ rộng 1060mm,loại 5 sóng,6 sóng và 11 sóng vuông,màu xanh rêu,đỏ gạch

100.500 đ/m2

162

Tấm lợp Ecodek *mạ nhôm kẽm,G550,dày 0.45mm,khổ rộng 1060mm,loại 5 sóng,6 sóng và 11 sóng vuông,Zincalume AZ (150)

98.500 đ/m2

Phụ kiện tôn(diềm,máng,úp nóc..)

 

163

Tôn diềm khổ 300mm,mạ nhôm kẽm và sơn màu,dày 0.45mm

38.950 đ/m

164

Tôn diềm khổ400mm,mạ nhôm kẽm và sơn màu,dày 0.45mm

45.600 đ/m

165

Tôn diềm khổ 600mm,mạ nhôm kẽm và sơn màu,dày 0.45mm

61.275 đ/m

Tấm lợp SPANDEK và KLIP -LOK

166

Tấm lợp Lysaght Spandek Hi-Ten Zincalume dày 0.47mm

174.094 đ/m2

167

Tấm lợp Lysaght Spandek Hi-Ten Clean Colorbond dày 0.50mm

209.329 đ/m2

168

Tấm lợp Lysaght Spandek Hi-Ten Zincalume dày 0.53mm

193.244 đ/m2

169

Tấm lợp Lysaght Spandek Hi-TenClean Colorbond dày 0.56mm

223.752 đ/m2

170

Tấm lợp Lysaght Spandek Hi-Ten Pzac dày 0.45mm

164.035 đ/m2

171

Tấm lợp Lysaght Spandek Hi-Ten Pzac dày 0.48mm

180.820 đ/m2

172

Tấm lợp Lysaght Spandek Hi-Ten Pzac dày 0.53mm

198.461 đ/m2

173

Tấm lợp Lysaght Klip-Lok Hi-Ten Zincalume dày 0.45mm

170.725 đ/m2

174

Tấm lợp Lysaght Klip-Lok Hi-Ten Zincalume dày 0.53mm

170.725 đ/m3

175

Tấm lợp Lysaght Klip-Lok Hi-Ten Zincalume dày 0.45mm

197.518 đ/m2

176

Tấm lợp Lysaght Klip-Lok Hi-Ten Clean Colorbond dày 0.48mm

198.936 đ/m2

177

Tấm lợp Lysaght Klip-Lok Hi-Ten Clean Colorbond dày 0.56mm

227.350 đ/m2

178

Tấm lợp Lysaght Klip-Lok Hi-Ten Zincalume dày 0.65mm

229.234 đ/m2

179

Tấm lợp Lysaght Klip-Lok Hi-Ten Clean Colorbond dày 0.68mm

261.570 đ/m2

180

Tấm lợp Lysaght SpandekHi-Ten Pzac dày 0.56mm

176.960 đ/m2