Giá vật liệu xây dựng ngày 13/02/2006
(Kèm theo Thông báo liên sở số:01/2006/TBVL-LS ngày 30 tháng 12 năm 2005)
(Thực hiện từ 1/1/2006, chưa có thuế VAT)

Sản phẩm thiết bị điện,chiếu sáng SINO của công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

83

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A SINO

21.636 đ/cái

84

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A SINO

29.820 đ/cái

85

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A SINO

31.455 đ/cái

86

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A SINO

45.273 đ/cái

87

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ SINO

24.363 đ/cái

88

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ SINO

24.363 đ/cái

89

Công tắc 10A loại 1 chiều SINO

6.000 đ/cái

90

Công tắc 10A loại 2 chiều SINO

10.272 đ/cái

91

Mặt 1-3 lỗ viên trắng SINO

8.363 đ/cái

92

Mặt 4 lỗ + viền đơn trắng SINO

11.454 đ/cái

93

Mặt 5-6 lỗ + viền đơn trắng SINO

12.545 đ/cái

94

Loại SINO 1 cực từ 6A – 40A SINO

31.818 đ/cái

95

Loại SINO 1 cực từ 50A – 63A SINO

50.000 đ/cái

96

Loại SINO 2 cực từ 6A – 40A SINO

63.636 đ/cái

97

Loại SINO 3 cực từ 6A – 40A SINO

95.454 đ/cái

98

Tủ điện mặt nhựa chứa 2/4 Module SINO

86.363 đ/cái

99

Tủ điện mặt nhựa chứa 8/12 Module SINO

200.000 đ/cái

100

Đế âm nhựa tự chống cháy SINO

2.909 đ/cái

101

Bộ đèn 1x18W không chụp SINO

70.909 đ/cái

102

Bộ đèn 1x36W không chụp SINO

95.454 đ/cái

103

Đèn tán quang tiết kiệm điện 3x18W SINO

541.545 đ/cái

104

Đèn tán quang tiết kiệm điện 2x36W SINO

496.363 đ/cái

105

Đèn tán quang tiết kiệm điện 3x36W SINO

789.090 đ/cái

106

Ống luồn PVC tự chống cháy Ф 16 SP (2,29m/cây)

13.182 đ/cái

107

Ống luồn PVC tự chống cháy Ф 20 SP (2,29m/cây)

14.545 đ/cái

108

Ống luồn PVC tự chống cháy 60×40 SP (2m/cây)

51.818 đ/cái

109

Ống luồn PVC tự chống cháy 100×40 SP (2m/cây)

82.727 đ/cái

110

Hộp nối tự chống cháy SP 80x80x50

7.727 đ/cái

111

Hộp nối tự chống cháy SP 160x160x50

20.909 đ/cái

Sản phẩm ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Thăng Long của công ty CP SX và Thương mai Thăng Long Hà Nội

112

Ống nhựa xoắn HDPE Ф 40/30

9.640 đ/m

113

Ống nhựa xoắn HDPE Ф 50/40

13.180 đ/m

114

Ống nhựa xoắn HDPE Ф 65/50

16.850 đ/m

115

Ống nhựa xoắn HDPE Ф 105/80

35.380 đ/m

116

Ống nhựa xoắn HDPE Ф 130/100

40.470 đ/m

117

Ống nhựa xoắn HDPE Ф 195/150

91.720 đ/m

118

Ống nhựa xoắn HDPE Ф 260/200

194.780 đ/m