– Ông Lê Hồng Quân, giám đốc Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội, cho biết: Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã qui định cụ thể về trình tự thủ tục hồ sơ khi mua nhà ở theo NĐ 61/CP.

Theo đó, người mua nhà ở theo NĐ 61/CP trên địa bàn cần tới bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ mua nhà theo NĐ 61/CP” của phòng tiếp nhận hồ sơ hành chính công ty. Địa điểm: Tại các xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể về việc lập hồ sơ mua nhà và nộp hồ sơ tại các địa điểm nêu trên.

* Thưa ông, trường hợp là thương binh và người được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến khi mua nhà được hưởng những ưu đãi gì?

– Căn cứ vào quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện chỗ ở. Các trường hợp nêu trên khi mua nhà ở theo NĐ 61/CP được hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà ở theo NĐ 61/CP. Cụ thể như sau:

Nhà ở chung cư: Được miễn 100% tiền CQSD đất đối với trường hợp là thương binh, người có Huân chương kháng chiến hạng 1, 2, 3.

Nhà ở thông tầng:

+ Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61 – 80% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất.

+ Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 41 – 60% được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất.

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 1 hoặc Huân chương chiến thắng hạng 1 được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất.

* Chính sách bán căn hộ chung cư được tính như thế nào?

– Trong trường hợp này, giá bán nhà ở = giá nhà ở + giá đất khi chuyển quyền sử dụng. Cụ thể:

Giá nhà ở = giá nhà ở xây dựng mới (đ/m2 sử dụng) x tỉ lệ chất lượng còn lại x hệ số theo NĐ 21/CP x hệ số tầng x diện tích sử dụng.

Giá nhà ở xây dựng mới được tính theo quyết định số 28/QĐ-UB ngày 6-1-1995 của UBND thành phố về việc ban hành giá chuẩn nhà ở XD mới tại Hà Nội.

Hệ số theo NĐ 21/CP (được áp dụng đối với nhà chung cư cao tầng được đưa vào sử dụng trước năm 1993).

Hệ số tầng đối với nhà chung cư: tầng 1= 1.0; tầng 2= 0,8; tầng 3= 0,7; tầng 4= 0,6; tầng 5= 0,5; tầng 6 trở lên= 0,4.

Diện tích sử dụng lấy theo diện tích ghi trong hợp đồng thuê nhà.

Còn về giá đất chuyển quyền sử dụng (CQSD) = đơn giá đất x 10% x 1,4 x hệ số tầng x diện tích sử dụng nhà.

Đơn giá đất CQSD theo quyết định 06/1998/QĐ-UB ngày 25-4-1998 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh khung giá (K) để xác định giá đất khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê… trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hệ số tầng:

* Nhà 2 tầng: tầng 1= 0,7; tầng 2= 0,3.

* Nhà 3 tầng: tầng 1= 0,7; tầng 2= 0,2; tầng 3= 0,1.

* Nhà 4 tầng: tầng 1= 0,7; tầng 2= 0,15; tầng 3= 0,1; tầng 4= 0,05.

* Nhà 5 tầng: tầng 1= 0,7; tầng 2= 0,15; tầng 3= 0,08; tầng 4= 0,05; tầng 5= 0,02.

(Nhà sáu tầng, từ tầng 6 trở lên, hệ số tầng= 0).

* Vậy chính sách bán nhà nhà cấp 4 như thế nào?

– Khi thực hiện bán nhà dạng này, chính sách bán nhà được tính như sau:

Giá bán nhà ở = giá nhà ở + giá đất khi chuyển quyền sử dụng.

Giá nhà ở = giá nhà ở xây dựng mới (đ/m2) x tỉ lệ chất lượng còn lại (%) x hệ số tầng x diện tích sử dụng nhà.

Hệ số tầng = 1,2.

Giá đất chuyển quyền sử dụng = đơn giá đất (đ/m2) x 40% x 1,8 x diện tích sử dụng đất.

Đơn giá đất CQSD của từng biển số nhà được trình Hội đồng bán nhà thành phố duyệt (tại các quyết định duyệt bốn thông số) và hệ số 1,8 theo quyết định 119/2004/QĐ-UB ngày 4-8-2004 của UBND thành phố Hà Nội qui định về điều chỉnh khung giá đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền SD đất…; văn bản số 4130/UB-NNĐC ngày 21-9-2005 của UBND thành phố về việc triển khai việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

– Diện tích đất lấy theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất được đo vẽ thực tế bằng thước thép tại nhà bán.

(Bốn chỉ tiêu: cấp (hạng) nhà bán; hệ số 21/CP; tỉ lệ chất lượng còn lại của nhà; đơn giá đất CQSD (thường gọi là bốn thông số bán nhà) đều được hội đồng bán nhà ở thành phố (gồm thành viên các ngành liên quan) xét duyệt, ra quyết định để đơn vị bán nhà làm căn cứ tính giá bán nhà cho từng hộ).