Ngày 15.11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã gửi Thủ tướng Chính phủ bản kiến nghị gồm 3 điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung chính sách thuế đối với nhà và đất.

Theo Bộ trưởng Xây dựng, thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh và không bền vững (đầu cơ, sử dụng nhà đất kém hiệu quả…) có nhiều nguyên nhân, quan trọng nhất phải kể đến do chính sách thuế sở hữu, thuế sử dụng bất động sản, thuế giao dịch và lệ phí đăng ký bất động sản còn nhiều bất cập. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Xây dựng đề nghị Chính phủ: Thứ nhất, cần ban hành thuế suất sử dụng đất (SDĐ) cơ bản theo khu vực, vị trí và “phải tính bằng đơn vị đồng/m2 thay cho cách tính theo mức thuế nông nghiệp (0,5 kg thóc/m2/năm) hiện hành”. Thuế SDĐ cũng đánh theo suất lũy tiến, diện tích vượt hạn mức (250m2/hộ ở nông thôn và 150m2/hộ ở đô thị) càng nhiều, phải nộp thuế càng cao.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị thực hiện đánh thuế sở hữu nhà ở đối với các hộ gia đình, cá nhân vượt quá tiêu chuẩn diện tích nhà ở bình quân trên cơ sở ban hành suất thuế sở hữu nhà ở cơ bản. “Cụ thể, hộ gia đình sở hữu 1 nhà ở hoặc căn hộ có diện tích trên 100m2 sàn thì phải nộp thuế theo nguyên tắc lũy tiến” – Bộ trưởng Xây dựng đề nghị. Theo Bộ Xây dựng thì mức lũy tiến cụ thể nên từ 101-150m2 phải nộp 130% thuế suất cơ bản; diện tích từ 151 – 200m2 phải nộp 150% và trên 200m2 phải nộp 200% thuế suất nhà ở cơ bản. “Giả sử thuế suất nhà ở cơ bản là 30.000 đồng/m2/năm thì người có sở hữu 150m2 sàn nhà ở phải nộp thuế sở hữu hằng năm là 1,3 x (150m2 -100m2) x 30.000 đồng/m2/năm = 1.950.000 đồng/năm”, Bộ Xây dựng tính toán. Bộ cũng nhấn mạnh, việc đánh thuế SDĐ và sở hữu nhà cần được quy định theo từng khu vực, có chính sách miễn, giảm cho những khu vực, đối tượng chính sách xã hội có khó khăn.

Thứ hai, cho rằng thuế chuyển quyền SDĐ hiện quá cao (4%) khiến người dân chấp nhận mua bán trao tay, không qua đăng ký, làm Nhà nước thất thu và không quản lý được việc sử dụng nhà đất, Bộ Xây dựng đề nghị giảm thuế suất thuế chuyển quyền xuống còn khoảng 1%.

Thứ ba, Bộ trưởng Xây dựng đề nghị giảm lệ phí trước bạ nhà đất xuống còn 0,02% và không quá 2 triệu đồng để đảm bảo đúng nghĩa lệ phí. Mức lệ phí trước bạ hiện nay là 1%.