UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP trong thời gian từ nay đến hết năm 2006. Theo đó, thời hạn cuối cùng cho việc nhận hồ sơ mua nhà là ngày 31/10.

Các đơn vị liên quan sẽ gửi thông báo tới tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện mua nhà nhưng chưa nộp hồ sơ. Do số lượng hồ sơ nộp trong thời gian tới dự kiến sẽ rất lớn (khoảng 15.000 trường hợp/quý) nên theo yêu cầu của thành phố, trong quý III, việc tổ chức thẩm định và xác định giá đối với tất cả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện bán phải được thực hiện xong. Dự kiến, hết quý IV, các trường hợp có nhu cầu mua nhà sẽ được lập hồ sơ và nộp tiền.

UBND các quận, huyện phải thông báo đến từng hộ ở nhà cấp 4 của cơ quan tự quản nhưng không còn cơ quan quản lý, đã phá đi xây dựng lại hoặc đã được cơ quan tự thanh lý đến UBND các quận, huyện kê khai, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận sau khi thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định tại nghị định 61/CP. Thuộc diện này ước tính có khoảng 23.500 hộ.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, cải tiến quy trình luân chuyển hồ sơ để kịp thời điều chỉnh ngay cho phù hợp, không được để hồ sơ tồn đọng lâu. Trường hợp hồ sơ bất khả kháng, không giải quyết được, phải thông báo và trả lại cho người dân (ghi rõ lý do). Trong giai đoạn trước mắt, sẽ tập trung bán nhà thuộc phần diện tích trong hợp đồng thuê nhà (trường hợp ở ổn định, nhà thông tầng hoặc được các hộ liền kề đồng ý để gia đình sử dụng diện tích cơi nới).

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm có chính sách giải quyết khiếu kiện của các hộ đòi nhà thuộc dạng chính sách (vắng chủ, cải tạo, công tư hợp doanh…) mà Nhà nước đã đưa vào quản lý, cho các hộ dân thuê, để thông báo cho các hộ đang ở thuê muốn mua nhà được biết. Ngoài ra, theo UBND TP, nhà ở thuộc diện không được bán (xấp xỉ 11.850 hộ) và nhà ở được bán mà người dân không mua sẽ được tổ chức lập dự án cải tạo theo quy hoạch với phương thức huy động nhiều nguồn vốn đầu tư theo hướng dẫn của Chính phủ.

Theo điều tra mới đây của Sở Tài nguyên – môi trường và nhà đất Hà Nội, toàn thành phố hiện có 79.360 hộ đang ở nhà nhà nước nhưng chưa mua. Trong đó, có khoảng 48.800 hộ gia đình đang ở nhà thuộc diện được bán trong năm 2006. Số còn lại là nhà thuộc quỹ nhà tự quản và nhà không được bán theo Nghị định 61/CP. Riêng trong quý I, số hộ nộp hồ sơ đã lên tới hơn 11.000. Số hồ sơ đã thẩm định cũng đạt tới 4.500 hộ, nhưng mới có 2.200 hộ nộp tiền mua.