Nhà ở các vùng xung quanh Hà Nội chịu ảnh hưởng và mang ít nhiều phong cách kiến trúc của thủ đô. Tuy nhiên, các kiến trúc này không thoát khỏi sự sao chép, chắp vá của những hình thức kiến trúc theo phong cách thuộc địa nhưng đã bị biến đổi đi khỏi các thức, quy luật tạo hình. Nó phản ảnh diện mạo của xã hội vùng ven trong quá trình đô thị hoá, khi mà nhà truyền thống ba gian được chia nhỏ thành nhà ống theo nhu cầu phát triển.

Trong chuyến tham quan đầu năm đến tỉnh Bắc Ninh, phòng tư vấn WEDO đã thu thập được một số hình ảnh phố, nhà phố dọc theo quốc lộ 1 cũ và trên một số tuyến phố mới mở tại đây. Thông qua các hình ảnh này, chúng ta có thể nhận thấy rõ nét hơn diện mạo đô thị ven Hà Nội trong quá trình đô thị hoá.

nha-pho-bac-ninh-1

 

 

nha-pho-bac-ninh-2