Tên dự án: Thiết kế nội thất bar Forcus- Hải Phòng.

Địa điểm xây dựng: 20 Minh Khai, Hải Phòng

Diện tích công trình: 310m2

Diện tích thiết kế:  930m2

Năm hoàn thành: 2006.

01

Ảnh 1: Phối cảnh bên ngoài công trình

02

Ảnh 2: Nội thất Night Club.

03

Ảnh 3: Nội thất khu bar- café