QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Áp dụng cho Kiến trúc sư (KTS) – Kỹ sư (KS) tư vấn và Khách hàng)

1. MỤC ĐÍCH TƯ VẤN:

 • Thiết kế được một công trình thoả mãn các yêu cầu và mong muốn của Chủ đầu tư về công trình đồng thời đảm bảo hài hoà về mặt mỹ thuật, thuận tiện trong sử dụng công năng, đảm bảo các nguyên lý thiết kế kiến trúc và sự chắc chắn, ổn định và bền vững công trình.
 • Giúp Chủ đầu tư theo dõi, cung cấp thông tin, lựa chọn, chấp thuận phương án, giải pháp thiết kế, và giám sát tiến độ thực hiện dự án đúng kế hoạch.
 • Giúp Người tư vấn tiếp nhận các dữ liệu thiết kế của chủ đầu tư, đưa ra các giải pháp thiết kế hợp lý, đồng thời phản hồi những thông tin tư vấn mà khách hàng khách hàng cần làm rõ trước khi quyết định lựa chọn phương án cuối cùng.

2. YÊU CẦU TƯ VẤN :

 • Đối với Chủ đầu tư : Cung cấp thông tin đầy đủ, nhất quán, xuyên suốt và trình tự .
 • Đối với Người tư vấn : Trình bày đầy đủ các giải pháp thiết kế, phân tích đánh giá và hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu.

3. SỐ LƯỢNG, THỜI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN:

Các buổi tư vấn diễn ra trực tiếp tại công ty giữa người tư vấn và khách hàng.

 • Thời gian tư vấn gồm 06 buổi, mỗi buổi không quá 90 phút, các lần tư vấn cách nhau 01 tuần làm việc.
 • Việc lựa chọn thời điểm cho mỗi lần tư vấn do người tư vấn và khách hàng thoả thuận.
 • Các buổi tư vấn sẽ được lập biên bản công việc, là cơ sở thông tin và pháp lý cho việc thiết kế triển khai tiếp theo.

4. TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG CỦA CÁC BUỔI TƯ VẤN:

 • Buổi 1: Khách hàng sẽ nhận được các thông tin, biểu mẫu điền thông tin khách hàng, yêu cầu tư vấn và trao đổi về các thông tin có liên quan.
 • Buổi 2: Khách hàng và công ty tiến hành việc ký kết hợp đồng nguyên tắc (HĐNT) thực hiện việc tìm ý và triển khai hồ sơ phương án thiết kế hoặc ký Hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng (HĐTK).
  • Giá trị của hợp đồng nguyên tắc bằng 20% giá trị hợp đồng thiết kế và được thanh toán ngay sau khi ký HĐNT, (giá trị HĐNT sẽ được khấu trừ 50% giá trị trong đợt thanh toán đầu tiên của hợp đồng thiết kế nếu hai bên đồng ý tiếp tục ký kết hợp đồng thiết kế sau này).
  • Ngay sau khi ký HĐTK, khách hàng sẽ tạm ứng 20% giá trị hợp đồng cho Công ty.
  • Sau khi Hợp đồng được ký kết và thanh toán tạm ứng theo thoả thuận, khách hàng cùng KTS tiến hành thiết kế phương án kiến trúc, tìm ý, triển khai ý đồ trên các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh sơ phác (nếu có). Công việc này có thể phải thực hiện và trao đổi nhiều lần giữa Khách hàng và Người tư vấn để tìm ra phương án hợp lý nhất.
 • Buổi 3: Khách hàng cùng Công ty thống nhất lựa chọn phương án thiết kế hợp lý nhất được đồng thuận từ cả hai bên. Việc thống nhất các ý đồ dựa trên việc xác nhận trên các bản vẽ mặt bằng, và/hoặc mặt đứng, phối cả sơ phác (nếu có).
  • Phương án thiết kế kiến trúc được thống nhất trong giai đoạn này gọi là phương án cơ sở là cơ sở kỹ thuật để triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.
  • Nếu công việc được thực hiện dựa trên Hợp đồng nguyên tắc (HĐNT) thì hai bên tiến hành thanh lý HĐNT và tiến hành ký hợp đồng thiết kế mới (nếu hai bên đồng ý), phần chi phí của phần HĐNT đã thực hiện được giảm trừ là 10% của hợp đồng thiết kế tiếp tục ký (giá trị được giảm trừ tương ứng 50% giá trị HĐNT).
  • Nếu công việc được thực hiện dựa trên Hợp đồng thiết kế (HĐTK) đã được ký kết trước thì hai bên tiến hành thống nhất phương án, tạm ứng tiếp 50% giá trị hợp đồng và chuyển qua giai đoạn tiếp theo.
 • Buổi 4 + 5: Sau 2 tuần kể từ ngày thống nhất phương án cơ sở, Khách hàng cùng KTS xem xét các bản vẽ ở mức độ chi tiết: các bản vẽ chi tiết, các mặt cắt, cầu thang. Nếu cần thiết, KTS và khách hàng có thể trao đổi thêm về một số vấn đề còn khúc mắc. Trình bày giải pháp cơ sở về kết cấu và ý đồ thiết kế nội thất (buổi 4). Trình bày giải pháp kỹ thuật, các bản vẽ chi tiết về kết cấu công trình, các giải pháp kỹ thuật điện, nước, thông tin liên lạc, quy cách vật liệu xây dựng kiểm tra tổng thể, hẹn ngày bàn giao hồ sơ (buổi 5).
 • Buổi 6: Hai bên tiến hành bàn giao hồ sơ (hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán, thống kê vật liệu, giới thiệu Catalogue các sản phẩm xây dựng), và tiến hành quyết toán hợp đồng và thanh lý hợp đồng.

5. CÁC ĐIỂM LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN:

 • Nếu khách hàng ký hợp đồng nguyên tắc (HĐNT) thì khách hàng chỉ được giảm trừ 50% giá trị HĐNT vào giá trị Hợp đồng thiết kế nếu tiếp tục ký Hợp đồng thiết kế. Hợp đồng thiết kế chỉ tiếp tục triển khai nếu có được sự đồng thuận từ cả Khách hàng và Công ty.
 • Sau buổi làm việc thứ 3, nếu khách hàng muốn thay đổi ý đồ kiến trúc thì phải chịu thêm A% giá trị hợp đồng. (A tùy thuộc vào thời điểm thay đổi và được ghi rõ trong Bảng báo giá thiết kế nhà).
 • Khách hàng có quyền kiến nghị thay đổi KTS tư vấn trong quá trình triển khai các bước của quy trình thực hiện hợp đồng thiết kế nhà. Các đề nghị, ý kiến đóng góp xin liên hệ tại bộ phận hành chính hoặc số điện thoại hotline của Công ty.