UBND TP Hà Nội vừa công bố qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn. Theo đó, khu công nghiệp Sóc Sơn sẽ có qui mô gần 204ha, thuộc địa bàn các xã Mai Đình, Quang Tiến, Tiên Dược (huyện Sóc Sơn).

Về địa giới, phía Tây Bắc khu công nghiệp tập trung Sóc Sơn giáp trục đường 131, phía Tây Nam giáp khu công nghiệp Nội Bài, phía Nam giáp đường qui hoạch cấp liên khu vực, phía Đông giáp đường qui hoạch và mương tưới Đồng Quan.

Theo qui hoạch, khu công nghiệp sẽ gồm 3 khu đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trong đó cụm 1 diện tích 14,1ha; cụm 2 diện tích 47,9ha; cụm 3 diện tích 78,1ha. Các cụm công nghiệp được bố trí theo từng lô với nhiều loại diện tích lớn, nhỏ khác nhau nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp.

4 dự án khác sẽ được triển khai đồng thời với dự án cụm công nghiệp tập trung để giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội có liên quan: dự án khu di dân tái định cư, xây dựng khu trường dạy nghề, khu nhà ở cho công nhân làm việc trong cụm công nghiệp.

Để đảm bảo yếu tố môi trường, cụm công nghiệp được đặt ở vị trí không nằm trong khu dân cư và ở cuối hướng gió. Khoảng cách ly tối thiểu với khu vực dân cư là 50m. Diện tích cây xanh được bố trí khá dày trong từng cụm công nghiệp với diện tích lớn, tạo khoảng cách ly vệ sinh với khu vực dân cư nông thôn lân cận và khu nghỉ của công nhân.

Cũng theo qui hoạch, các khu làng xóm thuộc các xã Mai Đình được giữ lại, cải tạo chỉnh trang theo hướng hiện đại hóa, phát triển ổn định, được bổ sung đủ hạ tầng cơ sở cho các đơn vị ở. Mạng lưới đường trong khu vực nghiên cứu qui hoạch có đường cấp liên khu vực có mặt cắt ngang rộng 50m; đường cấp khu vực mặt cắt ngang điển hình rộng 40m. Trong đó tuyến đường đông – tây nối quốc lộ 3 với đường 131 sẽ được thực hiện theo dự án đã được thành phố phê duyệt.

Theo ước tính ban đầu, khoảng 3.600 lao động có liên quan đến diện tích bị thu hồi sẽ được tạo điều kiện để chuyển đổi nghề. Sở QH-KT Hà Nội cho biết trên cơ sở qui hoạch tỉ lệ 1/2.000 được duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ triển khai lập qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với qui mô khoảng 63,1ha.