MỜI DỰ THI PHIM/ VIDEO QUỐC TẾ LẦN THỨ 15  21/09/2006

Liên đoàn Nhà ở và Quy hoạch Quốc tế mời các giám đốc sản xuất phim, các chuyên gia về nhà ở và quy hoạch đô thị gửi tác phẩm video dự Cuộc thi Phim/Video quốc tế lần thứ 15 với chủ đề Cuộc sống đô thị, những ranh giới và sự biến đổi .Phim tham dự phải là tác phẩm được thực hiện từ sau ngày 1/9/2003 và thời lượng không quá 30 phút. Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là 25/8/2006. Chi tiết về cuộc thi có tại www.ifhp.org

Phòng Tư vấn thiết kế Kiến trúc & Xây dựng Wedo