Tên dự án: Thiết kế nội thất văn phòng VCCI

Địa điểm xây dựng: Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội

Diện tích xây dựng: 390 m2.

Năm hoàn thành: 2010.

00

Ảnh 00: Nội thất sảnh đón tiếp

01

Ảnh 01: Phối cảnh mặt bằng

02

Ảnh 02: Nội thất phòng họp

03

Ảnh 03: Nội thất phòng giám đốc