Nhằm ngăn chặn tình trạng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước bị cơ quan sử dụng đất cho thuê lại kiếm lời, chủ hợp đồng tự ý sang nhượng… UBND thành phố vừa có chỉ thị số 25, về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn. Theo đó:

Ðối với quỹ nhà, đất chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước do sở TNMT&NÐ đang quản lý và cho thuê.

Tổng kiểm tra để phân loại, đánh giá (về quỹ nhà, đất, mục đích sử dụng, đối tượng đang sử dụng….) đề xuất phương án quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng theo hướng đầu tư lại theo quy hoạch để phát triển quỹ nhà; định giá bán hoặc bán đấu giá các ngôi nhà, cửa hàng mặt phố cho các đơn vị đang thuê sử dụng hoặc các tổ chức, cá nhân khác khai thác sử dụng.

Nghiên cứu cơ chế, chính sách cho thuê nhà, đất, nhất là chính sách giá phù hợp với chính sách, quy định mới ban hành nhằm phát triển nguồn thu ngân sách, hạn chế việc lợi dụng chính sách giá của Nhà nước để cho thuê lại, thu chênh lệch.

Kiểm tra, phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất, tự ý chuyển nhượng, chuyển dịch trái phép, lợi dụng việc sáp nhập, chia tách doanh nghiệp nhằm sang nhượng tài sản Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kể từ nay, không cho phép doanh nghiệp đang thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước nhượng bán tài sản để thanh toán công nợ; lấy vốn để phát triển sản xuất; đưa nhà, đất đang thuê của Nhà nước vào phương án cổ phần hoá doanh nghiệp. Các trường hợp đặc biệt phải được sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Ðối với quỹ nhà ở cho các hộ gia đình thuê

Tiếp tục rà soát, phân loại các trường hợp được phép bán theo Nghị định 61/CP để có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở theo quy định; các trường hợp không được phép bán thì lập kế hoạch di chuyển, tái định cư nhằm ổn định sinh hoạt cho các hộ gia đình, tạo điều kiện để Nhà nước sử dụng quỹ nhà, đất này theo quy hoạch; công bố công khai các trường hợp nhà chung cư cao tầng đã xuống cấp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng lại, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho người dân, phát triển quỹ nhà .

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy chế sử dụng nhà như: tự chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở; tự cải tạo làm thay đổi hiện trạng nhà; các trường hợp cố tình không ký hợp đồng thuê nhà; không nộp tiền thuê nhà cho Nhà nước theo hướng truy thu nghĩa vụ với Nhà nước, thu hồi lại nhà để cho người khác có nhu cầu thuê, chuyển cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.

Ðối với nhà, đất cơ quan tự quản chưa bàn giao cho sở TNMT&NÐ quản lý

Rà soát toàn bộ quỹ nhà ở, các khu tập thể do các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố chưa bàn giao cho sở TNMT&NÐ quản lý. Tổ chức cho các đơn vị này kê khai đăng ký toàn bộ quỹ nhà, đất. Sau khi kê khai, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện bàn giao toàn bộ quỹ nhà cho sở TNMT&NÐ quản lý xong trước ngày 31/12/2004. Sau thời hạn nêu trên, nếu chưa bàn giao, UBND thành phố sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị chủ quản nhà, đất phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trường hợp các đơn vị đã giải thể không còn đầu mối để quản lý thì, tổ chức cho các hộ gia đình đang sử dụng nhà, đất kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP, ngày 5/7/1994 của Chính phủ.

Trên cơ sở quỹ nhà, đất nhận bàn giao, UBND thành phố sẽ chỉ đạo việc đầu tư, cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư xây dựng lại các khu nhà ở này theo quy hoạch, cải thiện sinh hoạt của dân.

Ðối với quỹ nhà ở phục vụ tái định cư, GPMB

UBND thành phố sẽ ban hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà ở tái định cư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà, bố trí tái định cư kịp thời cho các dự án; xây dựng chương trình đầu tư phát triển quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn đến năm 2010, thực hiện chủ trương xây dựng trước quỹ nhà ở tái định cư phục vụ di dân, GPMB.