Ngày 18-8, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Quý Đôn đã ký quyết định số 3647 phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi di chuyển các hộ dân ra khỏi bảy nhà gỗ đặc biệt nguy hiểm tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, đối với các hộ gia đình sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước (có hợp đồng thuê nhà), giá đất làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ được xác định theo giá đất qui định tại quyết định số 05/2006/QĐ-UB nhưng phải khấu trừ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (bằng 40% giá đất qui định tại quyết định 3519/QĐ-UB nhân với hệ số K = 1,8).

Về bồi thường, hỗ trợ về đất, các diện tích nhà ở tầng một (được cơ quan phân, giao, sử dụng) được hỗ trợ 70% giá đất nêu trên. Đối với diện tích nhà ở tầng hai, được hỗ trợ bằng 56% giá đất trên.

Phần diện tích đất do các hộ tự lấn ra xây dựng làm nhà ở trên phần đất lưu không của khu nhà gỗ, nằm trong khuôn viên tập thể, được UBND phường Chương Dương xác nhận đang sử dụng ổn định thì được hỗ trợ bằng 50% giá đất trên.

Về nhà ở, UBND TP cho phép áp dụng đơn giá nhà hai tầng đối với bảy nhà gỗ (1.735.000đ/m2 sàn xây dựng) để làm cơ sở lập phương án hỗ trợ.

Cũng theo văn bản này, các hộ gia đình được lựa chọn một trong ba hình thức tái định cư (TĐC). Một là, thuê nhà tạm cư tại khu TĐC B3, B4, B5 Cầu Diễn hoặc nhà chung cư chín tầng xã Xuân Đỉnh và TĐC trở lại tại khu nhà gỗ sau khi dự án xây dựng mới hoàn thành.

Hai là, các hộ dân có thể được tiếp tục thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tại các nhà TĐC nêu trên. Ở phương án 3, nếu các hộ gia đình mua nhà TĐC tại các dự án trên thì được nhận hỗ trợ về đất, nhà (xem đơn giá bán nhà ở bảng bên dưới).

UBND TP Hà Nội giao quận Hoàn Kiếm tổ chức di chuyển các hộ dân xong trước 30-8-2006.