Trích trong thư viện sưu tập của WEDO, chúng tôi xin gửi tới các bạn một số mẫu mặt đứng nhà phố có kích thước từ 3m đến 6m, và mong muốn rằng sẽ giúp các bạn có được hình dung về ngôi nhà tương lai của mình.

mau-nha-ong-dep-1

mau-nha-ong-dep-2

mau-nha-ong-dep-3

mau-nha-ong-dep-4

mau-nha-ong-dep-5

mau-nha-ong-dep-6

mau-nha-ong-dep-7

mau-nha-ong-dep-8

mau-nha-ong-dep-9

mau-nha-ong-dep-10

(Theo thư viện WEDO)
Phòng Tư vấn thiết kế Kiến trúc & Xây dựng Wedo