Đây là một số mẫu thiết kế nước cho những khách hàng thích sự mát mẻ, dòng nước sẽ tạo ra cho ta sự thoải mái đầy tinh tế. Nước cũng mang nhiều ý nghĩa tượng trưng cho sự thành đạt và thịnh vượng.

TIEU CANH UOT 1

TIEU CANH UOT 2

TIEU CANH UOT 3

TIEU CANH UOT 4

TIEU CANH UOT 14

TIEU CANH UOT 10

TIEU CANH UOT 16