Kể từ ngày 1-1-2008, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đây là một trong những nội dung của nghị định qui định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Nghị định mới ban hành này đã được Bộ Tài nguyên – môi trường giới thiệu sáng qua (28-5). Theo ông Mai Ái Trực – bộ trưởng Bộ Tài nguyên – môi trường, nghị định sẽ giải quyết được cơ bản những vấn đề còn vướng mắc từ trước đến nay trong quá trình thi hành Luật đất đai, thúc đẩy nhanh việc cấp sổ đỏ, tạo điều kiện cho việc phát triển thị trường bất động sản.

Nghị định qui định chỉ những trường hợp trước ngày 1-11-2007 người sử dụng đất đã nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo đúng qui định mà chưa được cấp và người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất qui định tại các khoản 1, 2 và 5, điều 50 của Luật đất đai thì mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.