1.1.  Sửa thẳng và đánh gỉ:

a. Sửa thẳng cốt thép:

– Bằng búa đập: áp dụng cho các cốt thép nhỏ, cong queo;

– Bằng máy uốn: áp dụng cho các cốt thép có đường kính lớn hơn 24mm;

– Bằng tời: áp dụng cho thép cuộn hoặc có thể dùng gấp nếu không có tời.

b. Đánh gỉ:

– Bằng bàn chải sắt: áp dụng cho mọi loại cốt thép;

– Bằng sức người kéo qua các đống cát nhám hạt;

cong tac thep 3

1.2. Cắt và uốn:

a. Cắt: phải cắt cốt thép theo yêu cầu của thiết kế, có thể dùng:

– Dao cắt, dùng sức người: chỉ cắt được những thanh thép dưới 12mm;

– Máy cắt: cắt được những thanh thép có đường kính tới 40mm;

– Hàn xì: cắt được những thanh thép có đường kính lớn hơn 40mm.

b. Uốn: phải uốn cốt thép theo yêu cầu của thiết kế, của bản vẽ:

– Bằng tay: Dùng bằng càng cua, chỉ uốn được những thanh cốt thép có đường kính tới 25mm;

– Bằng máy uốn: uốn được những thanh cốt thép có đường kính lớn hơn 25mm.

1.3. Nối cốt thép:

Muốn có những thanh cốt thép dài hoặc muốn tận dụng những đoạn cốt thép ngắn thì phải nối chúng.

a. Nối thủ công: buộc nối cốt thép bằng những dây kẽm dẻo và tuân thủ các quy tắc sau:

– Đối với thép trơn:                                     

+ Đặt ở vùng bêtông chịu kép thì hai đầu cốt thép phải uốn cong thành móc và đặt chập lên nhau một đoạn dài 30-45d, dùng dây kẽm quấn quanh chỗ uốn;

+ Đặt ở vùng bêtông chịu nén thì không cần uốn móc, nhưng phải uốn dây thép quanh chỗ nối, đoạn chập  nhau phải dài 20-40d.

– Đối với thép gai:                                      

+ Đặt ở vùng bêtông chịu kéo thì không cần phải uốn móc nhưng cũng phải uốn dây thép quanh chỗ nối, đoạn chập nhau phải dài từ 30-45d;

+ Đặt ở vùng bêtông chịu nén thì không cần phải uốn móc nhưng cũng phải uốn dây thép quanh chỗ nối, đoạn chập nhau phải từ 20-40d.

cong tac thep 4

b. Nối bằng hàn điện:

b.1. Nối gối đầu;

b.2. Nối ghép chập;

b.3. Nối ghép táp;

b.4. Nối ghép máng.

1.4. Hàn, buộc cốt thép thành lưới, thành khung:

a. Thép móng (Móng đơn):

– Buộc cốt thép thành lưới băng thép kẽm theo yêu cầu thiết kế, chú ý đúng khoảng cách;

– Đặt cốt thép vào vị trí móng, chú ý đến việc định tim móng;

– Dùng cây chống cố định vị trí của thép chờ;

– Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.

cong tac thep 5

b. Thép cột dầm:

– Thép cột:                                                 

+ Nối thép dọc vào thép chờ;

+ Lồng thép đai vào;

+ Dùng dây kẽm buộc thép đai vào thép chủ;

+ Dùng dây kẽm cố định tạm khung thép cột.

– Dầm:           

+ Lồng thép đai vào thép chủ;

+ Dịch chuyển cả bộ (thép chủ và thép đai) vào vị trí thiết kế;

+ Dùng dây kẽm buộc thép đai vào thép chủ;

+ Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.

c. Thép sàn:

– Đối với thép một lớp:                               

+ Dùng phấn đánh dấu vị trí các thanh thép sàn vào cốp pha sàn;

+ Đặt cốt thép vào vị trí đã đánh dấu;

+ Dùng dây kẽm/máy hàn để buộc/hàn tại những điểm giao nhau của lưới thép;

+ Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.

– Đối với thép hai lớp: ta tiến hành làm lớp thép bên dưới trước, lớp trên sau:

+ Lớp trên:

Dùng lưới đánh dấu vị trí của những cây thép vào cốp pha sàn;

Dùng dây kẽm buộc những thanh thép con cóc vào vị trí thiết kế, vào lớp trên để đỡ lớp thép trên;

Đặt thép đúng vị trí đã đánh dấu;

Dùng dây kẽm buộc những chỗ giao nhau của lưới thép;

Kỹ sư giám sát và cai tiến hành kiểm tra.