Trước mỗi dự án, dù lớn hay nhỏ, WEDO tổ chức các nhóm làm việc dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Sự tìm tòi thể hiện của mỗi cá nhân được tôn trọng thông qua cách làm việc theo cơ cấu phẳng: mỗi kiến trúc sư sẽ chịu trách nhiệm về khách hàng của mình từ khâu tiếp xúc khách hàng đến hoàn thiện sản phẩm.

Việc thiết kế được tổ chức theo quy trình tư vấn thiết kế áp dụng song song cho các khách hàng và triển khai. Mỗi giai đoạn thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và sự chặt chẽ trong kiểm duyệt được đặt lên hàng đầu nhằm mục tiêu đem lại sản phẩm thỏa mãn cao nhất cho khách hàng.

WEDO cam kết tạo ra môi trường làm viêc tin tưởng lẫn nhau trong đó tôn trong sự đa dạng và hòa nhập – và là nơi mọi người làm việc cho WEDO đều được phát triển năng lực và được công nhận năng lực.

Mỗi thành viên WEDO là một mắt xích trong cả quy trình chuyển động. Sự hoàn thiện của mỗi nhân tố này là sự hoàn thiện của WEDO. Cùng nhau làm việc, kết hợp tài năng và các quan điểm phong phú, WEDO khuyến khích tạo ra những cơ hội mới và sáng tạo cho công việc.

 

Phòng Tư vấn thiết kế Kiến trúc & Xây dựng Wedo