[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

 

BẢNG BÁO GIÁ TỦ BẾP BẰNG GỖ CÔNG NGHIỆP VÀ GỖ TỰ NHIÊN THAM KHẢO

 

STT Loại gỗ Tủ bếp trên (vnđ/md) Tủ bếp dưới (vnđ/md) Tủ trên + dưới (vnđ/md) Ghi chú
A Gỗ tự nhiên
1 Gỗ xoan đào 3,500,000 4,500,000 8,000,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
2 Gỗ căm xe 5,000,000 6,000,000 11,000,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
3 Gỗ giáng hương 9,000,000 10,000,000 19,000,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
4 Gỗ dổi 3,500,000 4,500,000 8,000,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
5 Gỗ gõ đỏ 5,000,000 6,000,000 11,000,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
6 Gỗ sồi mỹ 3,500,000 4,500,000 8,000,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
7 Gỗ sồi nga 3,500,000 4,500,000 8,000,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
8 Gỗ tần bì 3,000,000 3,500,000 6,500,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
B Gỗ công nghiệp
1 Gỗ veneer HAGL 3,200,000 4,500,000 7,700,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
2 Gỗ veneer Malayxia 3,500,000 5,000,000 8,500,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
3 Gỗ MFC phủ melamin 3,000,000 4,000,000 7,000,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.
4 Gỗ MFC phủ laminate 5,000,000 6,000,000 11,000,000 Hậu bằng alu, chưa bao gồm phụ kiện tủ bếp, chưa bao gồm đá trên mặt. Giá báo theo kích thước tiêu chuẩn.

Kích thước tiêu chuẩn:

– Kích thước Tủ bếp dưới: Cao 800-850, sâu 560 ( sẽ là 600 cả mặt đá).

– Kích thước Tủ bếp trên: Cao 800 (cả phào),  sâu 350 cả cảnh.