Tên dự án: Trung tâm giao dịch, khai thác dịch vụ tin học- viễn thông.

Địa điểm xây dựng: 297 Tây Sơn, Hà Nội

Tổng diện tích khu đất xây dựng: 5.345 m2

Diện tích xây dựng: 1.829 m2

Tầng cao công trình: 25 tầng

Năm hoàn thành: 2006.

01

Ảnh 01 : Tổng mặt bằng

02

Ảnh 02: Phối cảnh công trình

03

Ảnh 03: Mặt cắt

04

Ảnh 04: Tiểu cảnh lối vào công trình.