Hình ảnh các công trình kiến trúc Hà Nội đầu Thế Kỷ 20

Tiếp theo bài viết Hình Ảnh Hà Nội Xưa , chúng tôi xin gửi tới bạn đọc các hình ảnh tiếp theo trong kho ảnh tư liệu của Wedo,những hình ảnh chủ đề về các công trình kiến trúc cổ của Hà Nội vào những năm đầu thế kỷ 20

Bưu điện Hà nội xưa - ảnh chụp đầu thế kỷ 20

Bưu điện Hà nội xưa – ảnh chụp đầu thế kỷ 20

Sân quần ngựa xưa - ảnh chụp đầu thế kỷ 20

Sân quần ngựa xưa – ảnh chụp đầu thế kỷ 20

Vừa hoa nhà kèn xưa - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Vừa hoa nhà kèn xưa – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Ga Hà nội xưa nhìn từ bên trong - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Ga Hà nội xưa nhìn từ bên trong – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Ga Hà nội xưa nhìn từ bên ngoài - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Ga Hà nội xưa nhìn từ bên ngoài – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Chợ Đồng xuân xưa - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Chợ Đồng xuân xưa – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Phố Huế xưa - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Phố Huế xưa – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Vọng Lâu Các - Văn miếu xưa - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Vọng Lâu Các – Văn miếu xưa – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Tháp Hòa phong xưa - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Tháp Hòa phong xưa – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Phố Hàng Nón xưa - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Phố Hàng Nón xưa – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Cầu Long Biên xưa - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Cầu Long Biên xưa – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Phố Hàng Quạt  xưa - ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20

Phố Hàng Quạt xưa – ảnh chụp Hà nội đầu thế kỷ 20