Sở Tài nguyên – môi trường nhà đất Hà Nội vừa hoàn thiện dự thảo về việc bãi bỏ qui định các chủ đầu tư phải trích lại quĩ đất và quĩ nhà cho thành phố khi được giao đất thực hiện các dự án phát triển nhà. Dự kiến quyết định này sẽ được UBND TP ban hành vào cuối quí 1-2006.

Theo qui định hiện hành, các chủ dự án phải trích 50% diện tích sàn nhà chung cư cao tầng để thành phố bán cho các đối tượng chính sách. Nếu dự án có diện tích nhỏ hơn 3.000m2 thì chủ đầu tư phải trích lại 30% diện tích sàn nhà cao tầng. Trong trường hợp xây dựng nhà thấp tầng, nhà vườn, biệt thự, các dự án phải trích lại 25% diện tích đất. Toàn thành phố hiện có 47 dự án bàn giao quĩ nhà, đất dưới hình thức này với tổng số 17.800 căn hộ.

Theo phản ảnh của các doanh nghiệp, qui định trên là bất hợp lý vì hầu hết những hộ gia đình được mua nhà đều bán lại, tạo nên tình trạng đầu cơ. Bộ Tài nguyên – môi trường, Bộ Xây dựng cũng cho rằng Hà Nội cần bỏ qui định bất hợp lý này.